Möten

Här kommer du att kunna se våra möten under 2018
Kallelser till distriktsstämmor får alla medlemmar. De som så önskar kan få alla styrelsens kallelser och dagordningar skickade till sig, men de går inte ut till alla medlemmar. Anmäl dig till Birgitta Kahn, birgitta.kahn@mp.se
om du är medlem och har frågor om kommande möten.

MP Värmland