Engagera dig‎ > ‎

Handlingsprogrammet

Här hittar du kontaktpersoner för de olika kapitlen. Kontakta Martin.Oscarsson@mp.se för att bli lotsad till rätt grupp. Välkommen att utveckla politiken med oss!
 • Inledningskapitel
  Monika Bubholz
 • Grön Hälso- och Sjukvård 
  Eva Hallström
 • Hållbar Resursanvändning
  Lars-Ola Westlund
 • Trafik och Samhällsbyggnad 
  Stina Bergström
 • Utbildning och Arbete
  Olof Finnström
 • Ett Upplevelserikt Värmland 
  Tobias Wärja Och Monika Bubholz
 • Demokrati Betyder Folkstyre
  Jesper Johansson